Certyfikat 2023 (2)

 REWERS

           rewers dyp

 

 

Regulamin do dyplomu "800 lat Nysy"

            Dyplom okolicznościowy "800 lat miasta NYSY" jest wydawany z okazji 800 lecia
otrzymania praw miejskich miasta Nysy (1223)
            Wydawcą dyplomu jest  Nyski Klub Krótkofalowców PZK im. Ziemi Nyskiej w Nysie - SP6PNZ
            Dyplom jest dostępny dla nadawców i nasłuchowców stacji polskich i zagranicznych.
Warunkiem otrzymania dyplomu, dla stacji polskich i dla stacji zagranicznych, jest:

            1. Obowiązkowa łączność ze stacją  okolicznościową HF800NYSA.

            2. Zdobycie 800pkt

            Zalicza się łączności w okresie od 1 września do 31 października 2023 roku, ze stacjami nadającymi z miasta NYSY.
Łączności mogą być przeprowadzane na dowolnym paśmie KF i UKF, emisjami CW SSB DIGITAL FM

Łączności poprzez przemienniki, echolink itp. nie będą zaliczane.
Powtórne QSO z tą samą stacją jest dozwolone na różnych pasmach.

Punktacja:

  • QSO ze stacją okolicznościową HF800NYSA - 500 pkt.
  • QSO ze stacjami z miasta NYSA - po 100 pkt.

Stacje z Nysy przydzielające punkty:

SP6APD, SP6FBR, SP6LUY, SP6LHT, SP6OUQ, SP6HDE, SP6AII, SQ6LBS, SQ6LBW, SQ6PHZ, SQ6OYW, SQ6VRS, SP6AIL, SP6AHY, SP6DWA, SP6AIF, SP6EB, SP6TOR

SP6DA, SP6ZJB. SN6P, SP6TP, DL1ZAL SP6PNZ.

Dyplom”800 lat Nysy”wydawany będzie tylko w wersji elektronicznej poprzez e-aplikację:

 

https://logsp.pzk.org.pl/a/nysa800

https://logsp.pzk.org.pl/

 

Wszelkie zapytania w sprawie dyplomu prosimy kierować na adres:

Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ
Nysa 48-300 ul. Obrońców Tobruku 5

Lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin znajduje się również na stronie Internetowej:

https://sp6pnz.optizon.net

 

                                                        Zarząd Klubu SP6PNZ

 

 

Rules of Procedure for the "800 years of Nysa" Diploma

            The commemorative diploma “800 years of Nysa” is issued on the occasion of the 800th anniversary.

The publisher of the diploma is Radio Club PZK - SP6PNZ
            The diploma is available to senders and listeners of Polish and foreign stations

The conditions to receive the diploma, for Polish and foreign stations, are:

            1. Mandatory communication with the occasional station HF800NYSA.

2. to achieve 800 points

            Communications between from September 1 to October 31, 2023

 with stations transmitting from the town of NYSA, are counted.

Communications can be made on any KF and UKF band, with CW SSB FT8 FM emissions.

 Contacts via repeater, echolink, etc. will not be counted.
Repeated QSOs with the same station are allowed on different bands.

Scoring:

  • QSO with commemorative station HF800NYSA - 500 points.  
  • QSOs with stations from the town of NYSA - 100 points each, on different bands and with different emissions

                    Stations from Nysa allocating points:

SP6APD, SP6FBR, SP6LUY, SP6LHT, SP6OUQ, SP6HDE, SP6AII, SQ6LBS, SQ6LBW, SQ6PHZ, SQ6OYW, SQ6VRS, SP6AIL, SP6AHY, SP6DWA, SP6AIF, SP6EB, SP6TOR

SP6DA, SP6ZJB. SN6P, SP6TP, DL1ZAL SP6PNZ.

The "800 Years of Nysa" diploma will only be issued electronically via an e-application:

 

https://logsp.pzk.org.pl/a/nysa800

https://logsp.pzk.org.pl/

 

 

For all diploma enquiries, please contact:  

Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ
Nysa 48-300 ul.
Obrońców Tobruku 5

Or email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The regulations can also be found on the website:

https://sp6pnz.optizon.net

                                               Club Board SP6PNZ

 

 

 

 

ColArt

 

LOC.:JO80PL   SP-A: UNF   PGA: NF05   BIURO: 11               Zapraszamy do klubu w każdy piątek od godziny 17:00 .

Kanał klubowy  145,500 MHz

 

 

 

 m.me/696547400431496      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      Facebook